De geschiedenis van het Romeinse Rijk (753 v. Chr. tot 476 n. Chr.)

De geschiedenis van de overheersing van onze gebieden door de Romeinen begint in 57 v. Chr. met de inval van Julius Caesar. De geschiedenis van het Romeinse Rijk begint echter al veel vroeger, namelijk in 753 v. Chr. met de stichting van de stad Rome.

Er zullen zeker personen zijn die zich afvragen wat dit allemaal met de geschiedenis van België te maken heeft. Tenslotte duurde het nog bijna 700 jaar alvorens de Romeinen tot bij ons geraakten.

Persoonlijk heeft de vraag: "Hoe komt het dat onze volkeren verslagen werden door de Romeinen?" ons doen besluiten om de volledige geschiedenis van het Romeinse Rijk hier te plaatsen. Om te begrijpen wat de Romeinen zo succesvol maakten, is het echt nodig om de hele geschiedenis van dit volk te kennen. Ook is het belangrijk om weten wat er in Rome gebeurde nadat onze gewesten werden veroverd. Tenslotte zijn ze er ook in geslaagd om ons nog honderden jaren hun levenswijze op te leggen.

Het was niet zomaar voor de hand liggend om dit te doen, want over de geschiedenis van het Romeinse Rijk zijn er hele boeken en zelfs reeksen van boeken neergepend. Vanzelfsprekend hebben we ons een eerste beperking opgelegd door enkel de geschiedenis van het West-Romeinse Rijk te beschrijven: het Oost-Romeinse Rijk bleef immers nog bestaan tot in 1453 na Christus! Die geschiedenis zou ons echter te ver van de geschiedenis van België brengen.

Verder is het ook onmogelijk om alles te vertellen: we hebben ons dan ook beperkt tot de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste personen uit hun geschiedenis. Het was verder ook onmogelijk om de hele geschiedenis op een webpagina weer te geven. We hebben er dus voor gekozen om de geschiedenis in meerdere periodes in te delen. Die delen zijn (klik op de periodes en je krijgt de geschiedenis van die periode te zien):

Veel leesgenot met de geschiedenis van de Romeinen die vele helden gekend hebben maar ook figuren die een ware terreurpolitiek voerden en weer anderen die totaal ten onder gingen aan hun eigen decadentie.

ons land - focus

 

De Romeinse Tijd - Algemeen
Het Romeinse Rijk
Romeinen in België
Wat blijft er over?
Home
           
banner
Kaart van het Romeinse Rijk op het toppunt van zijn roem