Geschiedenis
Bedreigd Werelderfgoed
Cultureel Werelderfgoed
Natuurlijk Werelderfgoed
Home
wereld - selected
1348 v. Chr.: Achnaton sticht nieuwe godsdienst
          
banner
Achnaton sticht nieuwe godsdienst. Op de afbeelding Achnaton, Nefertiti en hun dochtertjes in aanbidding voor Aton.
vlag egypte

Officiële landstaal: Arabisch
Hoofdstad: Caïro
Regeringsvorm: republiek
Religie: 90% Islam, 10% Christendom
Oppervlakte: 1.001.449 km²
Inwoners: 83.082.869 (2009)
Inwoners / km²: 83 / km² (2009)
Munteenheid: Egyptische pond
Nationale feestdag: 23 juli
Volkslied: Bilady, Bilady, Bilady

Thumbnail vlag Egypte
1348 v. Chr.: Achnaton sticht nieuwe godsdienst

Achnaton was een zoon van Amenhotep III (ca. 1388 - 1351 v. Chr.) en koningin Teye. Aanvankelijk was hij een traditioneel Egyptisch vorst. Na vier jaar op de troon (ca.1348 v.Chr.) voerde Achnaton echter een aantal revolutionaire veranderingen door. Waar Egypte tot dan toe een veelgodendom had, voerde Achnaton mogelijk het monothe´sme in, hoewel dit ter discussie staat. De enige god was Aton, de zonneschijf, tot dan toe een minder belangrijk aspect van de zonnegod Amon-Ra. Hij liet een nieuwe hoofdstad bouwen, Achetaton, het tegenwoordige Amarna. Als hogepriester van Aton gold de farao zelf. De meeste Egyptologen vermoeden dat hij is vermoord door aanhangers van de verdreven Amoncultus. Aanwijzingen daarvoor zijn de plotseling intredende dood van Achnaton en het feit dat het uitwissen en de ongedaanmaking van zijn daden vrijwel meteen na zijn dood begon. Dit alles wijst op een geco÷rdineerde actie.