Geschiedenis
Bedreigd Werelderfgoed
Cultureel Werelderfgoed
Natuurlijk Werelderfgoed
Home
wereld - selected
1250 v. Chr.: Mozes leidt de exodus
          
banner
Mozes leidt de exodus. Uittocht van het Hebreeuwse volk onder leiding van Mozes uit Egypte.
vlag egypte

Officiële landstaal: Arabisch
Hoofdstad: Caïro
Regeringsvorm: republiek
Religie: 90% Islam, 10% Christendom
Oppervlakte: 1.001.449 km²
Inwoners: 83.082.869 (2009)
Inwoners / km²: 83 / km² (2009)
Munteenheid: Egyptische pond
Nationale feestdag: 23 juli
Volkslied: Bilady, Bilady, Bilady

Thumbnail vlag Egypte
1250 v. Chr.: Mozes leidt de exodus

De Uittocht uit Egypte is het verhaal uit het boek Exodus in de Hebreeuwse Bijbel. Exodus betekent 'uittocht'. Hierin wordt verhaald hoe de IsraŽlitische slaven onder leiding van Mozes uit Egypte ontkwamen. Aan deze uittocht gingen de tien plagen van Egypte vooraf.

Mozes zou volgens de Hebreeuwse Bijbel door middel van de kracht van God de Schelfzee in tweeŽn hebben gedeeld en zo een doortocht hebben geschapen voor het IsraŽlitische volk naar de vrijheid. De eindbestemming was Kanašn dat als het door God Beloofde Land werd aangeduid. Toen het volk bijna op de plaats van bestemming was aangekomen begon het bezwaren aan te voeren tegen de inneming van Kanašn op grond waarvan God hen als straf veertig jaar lang door de SinaÔwoestijn liet trekken alvorens zij een tweede poging mochten wagen om Kanašn te veroveren. Hun leider was al die tijd Mozes. Uiteindelijk betraden zij het land onder aanvoering van zijn opvolger Jozua.

De uittocht uit Egypte wordt in het jodendom elk jaar feestelijk herdacht met het feest van Pesach dat in het voorjaar valt. In de moderne Bijbelwetenschap wordt de historische betrouwbaarheid van de Exodus (en de andere boeken uit de Pentateuch) door diverse wetenschappers betwijfeld of ontkend. Zij beschouwen het als het resultaat van verschillende tradities, die pas relatief laat tot een geheel zijn samengevoegd. Vanuit een historisch-wetenschappelijke benadering kan het zelfs sterk worden betwist dat Mozes als historisch persoon heeft bestaan en worden alle verhalen rondom hem, zoals de uittocht uit Egypte, doorgaans beschouwd als mythische constructie. De meeste historici zijn het er vandaag dan ook over eens dat het verblijf in en de uittocht uit Egypte hoogstens een gebeurtenis was die maar enkele families hadden meegemaakt en dat hun persoonlijke geschiedenis werd uitgebreid en ďgenationaliseerdĒ in functie van de theologische ideologie. Volgens historici beschikken we niet over buitenbijbels bewijsmateriaal voor Mozes. Het verhaal van een verbond met Mozes op de berg SinaÔ betreft waarschijnlijk een verzinsel uit de 6e eeuw v.Chr.