Het Sint-Michielscollege te Bree

Het Sint-Michielscollege (huidig stadhuis) van Bree
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

Het Sint-Michielscollege (huidig stadhuis) van de stad Bree.

Het Sint Michielscollege in Bree (BelgiŽ) is een in Maaslandse renaissancestijl uitgevoerd statig en centraal in de stadskern gelegen historisch gebouw. Dit voormalig klooster werd gebouwd door de paters Augustijnen. Financieel kregen ze steun van baron Gerard van Huls die zijn naam verlatiniseerde tot Gerardus de Taxis. Zijn familie was afkomstig uit Bree. Hij maakte fortuin als officier in het Oostenrijks leger tijdens de Dertigjarige Oorlog.

De eerste steenlegging dateert van 7 september 1657. Boven de kapeldeur staat in de sluitsteen het jaartal 1717 en in het chronogram in de geveltop staat 1718. Het zijn de jaartallen waarin de barokke kapel voltooid en gewijd werd. De kapel is gewijd aan de H. Nicolaas van Tolentijn. De kloostergangen dateren uit de periode 1710 - 1712. De kloostergangen en vooral de barokke kapel vormen een stijlbreuk met het hoofdgebouw in Maasstijl.

Onderaan de ingangsdeur aan het Vrijthof staat een datumsteen met het jaartal 1948. In dat en de daaropvolgende jaren werd de gevel aan het Vrijthof grondig verbouwd en werd vooral het interieur van het klooster aangepast aan de noden van een moderne school annex verblijven voor priesterleraars en conciŽrgewoning. Op de oude speelplaats werden klaslokalen en een turnzaal bijgebouwd.

Bij de restauratie werden alle aan- en bijbouwsels van na 1796 afgebroken. Het gebouw werd teruggebracht tot zijn historische essentie: het augustijnenklooster. Nieuwe architecturale elementen, vreemd aan het oorspronkelijke klooster, werden in hoek van 10į op de bestaande aslijnen gezet zodat er altijd een onderscheid is tussen authentiek en nieuwbouw.

Sinds oktober 2004 is het in gebruik als stadhuis, en biedt het plaats aan de stedelijke administratie, gemeenteraad en contactruimte voor bezoekers. Het is toegankelijk via het Vrijthof, of langs de kleine ring, ook Witte Torenwal. Daar kan men de nieuwaangelegde tuin bewonderen, voordat men binnen in de vroegere binnenkoer, nu onder een glazen dak (geÔnspireerd door het Vlaamse Parlement in Brussel) een rondgang kan maken.

Wetenswaardig is dat het het derde stadhuis is van de stad Bree. In 1969 werd een "glazen huis" aan de Grauwe Torenwal ingehuldigd als tweede stadhuis (sinds april 2010 zijn er het vredegerecht en de diensten van het Ministerie van FinanciŽn gehuisvest). Het eerste en oudste stadhuis - 1754 - is te vinden voor de Sint-Michielskerk, waar de toeristische dienst en het heemkundig museum gevestigd zijn.