Natuurgebied "De Maten"

Natuurgebied "De Maten" te Diepenbeek
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

Natuurgebied "De Maten" te Diepenbeek en Genk.

De Maten is een 300 ha groot beschermd landschap en natuurreservaat in het Limburgse Genk en Diepenbeek. De Stiemerbeek en de Heiweierbeek lopen door het gebied. Door de afdamming van de Stiemerbeek, eeuwen geleden, ontstonden in de beekvalleien lange ketens van vijvers die werden gebruikt voor het kweken van vis voor consumptie.

In Diepenbeek sluit het park aan op de Demervallei; in Genk ligt het ten zuidwesten van het Kempens plateau.

De kuifeend, blauwe reiger en fuut zijn er het hele jaar door te zien. Ook de roerdomp komt er voor. Een bijzondere plant in het natte gedeelte van dit gebied, is de zonnedauw, een inheems vleesetend plantje.

Men vindt er:

De Maten is sinds 1975 een erkend natuurgebied en beschermd landschap. De beschermingsprocedure van het gebied startte in 1956. De Maten is een vogelrichtlijngebied waar ook de Europese Habitatrichtlijn van toepassing is. Aan de Diepenbeekse maten vlak aan de zuid-oostelijkse gelegen Augustijnenweyer bevindt er zich een vogelkijkwand.

Omringd door vijvers is er ook een woonwijk 'de Maten' bestaande uit de Matenstraat, Dilikensweier, ReeŽnstraat en Peerdsdiefweier.

Het woord maten is verwant met het Engelse woord meadows wat weilanden betekent.