De gedenkplaatsen van de Boerenkrijg

 

Detail van het Boerenkrijgmonument te Hasselt.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

Detail van het Boerenkrijgmonument aan de Luikerpoort te Hasselt. Het monument werd opgericht in 1898, 100 jaar nadat de Boerenkrijg zijn beslag kreeg in Hasselt.

De Slag bij Hasselt op 6 december 1798 betekende het einde van de Boerenkrijg, twee maanden na het begin ervan in Overmere. Op 3 december was het voltallige Boerenleger van drie- à vierduizend man sterk aangekomen in Rummen, na te zijn achtervolgd over Herentals, Geel en Diest. De volgende dag werd Hasselt ingenomen. Dit nieuws kwam de Franse bevelhebbers snel ter ore. Het was een uitgelezen kans om in één klap het hele opstandelingenleger uit te schakelen en de Boerenkrijg te beëindigen. Na de stad te hebben ingesloten, gingen de sansculotten op 6 december over tot de aanval. Een artilleriebeschieting richtte zware schade aan. Aan de Sint-Truiderpoort moesten de boeren zich uiteindelijk overgeven om niet te worden afgeslacht. Enkele honderden brigands sneuvelden in de strijd. Men schat het totale aantal doden tijdens de Boerenkrijg op vijf- tot tienduizend. Er volgde een strenge repressie, waarbij de meeste leiders werden terechtgesteld (190 gefusilleerden), maar ook de verdachten onder de bevolking, jong en oud, moesten het met de dood ontgelden.

Honderd jaar later, in 1898, werd in Hasselt het standbeeld van de Boerenkrijg onthuld. Het is van de hand van de beeldhouwers Albert Baggen en Jan Frans De Vriendt. Het wordt bekroond met een bronzen beeld van een brigand die een vaandel omhoogsteekt en op een koehoorn blaast. Op de zuil staat de leuze "Voor God en Vaderland", die werd gelanceerd door Hendrik Conscience in zijn roman De Boerenkrijg (1853). De beeldengroep onderaan toont vrouwen, kinderen en grijsaards die het verloop van de strijd afwachten en een groep strijdende brigands.

Aan de Sint-Truidersteenweg eert de kleine kapel van Hilst uit 1850 de boeren die er werden verslagen en vermoord. Ze is gelegen op een kleine heuvel en is omgeven met eiken. Ze heeft een rechthoekig grondplan en een halfronde apsis onder een pannendak. Dit dak wordt op de vier hoeken ondersteund door ontschorste boomstammen. Aan de kapel herdenkt het plaatselijke Boerenkrijgcomité de slag jaarlijks met een optocht en een eucharistieviering.

© Reisgids naar de geschiedenis van België, Sam Van Clemen.