De oudste monstrans ter wereld

 

 

De oudste monstrans ter wereld (1286) is te bezichtigen in het Stadsmus te Hasselt
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

De oudste monstrans te wereld dateert uit 1286 en is te bezichtigen in het Stadsmus te Hasselt. Dit museum is gratis toegankelijk en is open, van november tot maart, dagelijks behalve maandag van 10:00 u (weekends en feestdagen 13:00 u) tot 17:00 u. Van april tot oktober, dagelijks behalve maandag van 10:00 u tot 17:00 (dus ook in het weekend en op feestdagen). Het museum is gesloten in de maand januari en op 24, 25 en 31 december.

De monstrans staat in het Stadsmus, het stadsmuseum van Hasselt. De torenmonstrans van het Sacrament van Mirakel is daar het pronkjuweel bij uitstek. Je voelt het al komen: daar hangt een wonderverhaal aan vast. Maar daarvoor moeten we een eindje terug in de tijd, namelijk naar het jaar 1317. In de omgeving van de abdij van Herkenrode (te Kuringen bij Hasselt) gebeurden tussen 17 juli en 1 augustus merkwaardige dingen.

"Het is gebeurd in het jaer ons Heeren duysendt dry honderdt ende seventhien den 25 July datter in het dorp van Viverseel niet verre van Hasselt in het landt van Loon geleghen, was eene siecke man," aldus Pater Rumoldus Costerus, die in 1674 een "Historie van het H. Sacrament van Mirakel" schreef.

Die dag werd de kapelheer van Viversel bij een zieke man geroepen om hem de sacramenten van de stervenden toe te dienen. In de woning aangekomen plaatste hij de hostiedoos op de daartoe bereide tafel en ging in het nevenvertrek waar de zieke lag om deze voor te bereiden op het ontvangen van de sacramenten. Terwijl hij diens biecht hoorde, kwamen enkele mensen de eerste kamer binnen en onteerden de hostie. Toen de priester terug in de eerste kamer kwam, schrok hij zich zeven ongelukken: de hostie lag naast de doos, helemaal bebloed en vastgekleefd aan het tafellinnen. Uiteindelijk besloot hij de hostie naar de abdij van Herkenrode te brengen. Op 1 augustus ging hij op stap, de hostie zorgvuldig weggeborgen in zijn reiszak. Dat was meteen het sein tot een resem mirakels. Toen hij een kudde schapen passeerde, wierpen alle dieren zich op de knieën. Bij de aankomst in de abdij begon de kerkklok vanzelf te luiden. In de kapel verscheen een mooie jongeling met een blinkende doornenkroon op zijn hoofd. Een vrouw door de duivel bezeten genas op slag.

Meteen werd Herkenrode eeuwenlang een drukbezocht bedevaartsoord. Helaas, in 1796 verjoegen de sansculotten de kloosterzusters uit de abdij. De miraculeuze hostie werd zorgvuldig bewaard door een aantal godvruchtige mensen, tot ze uiteindelijk werd overgebracht naar de Hasseltse Sint-Quintinuskerk.

En het Stadsmus kreeg de monstrans waarin de hostie ooit bewaard werd. Ze blijft een merkwaardig stuk religieus edelsmeedwerk uit het jaar onzes Heren 1286.

© Het Toppunt van België, reisgids naar 500 uitzonderlijke plekken in eigen land, Julien Van Remoortere.