De archeologische site Hezerwater te Veldwezelt

 

Gedeelte van de archeologische site Hezerwater te Veldwezelt.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

De archeologische site Veldwezelt-Hezerwater ligt tussen Veldwezelt (Lanaken) en Maastricht, aan de oostzijde van het Albertkanaal. Van 1998 tot 2003 werden op de site verschillende opgravingen uitgevoerd. Ondanks dit onderzoek én de grootschalige leemontginningen, is een deel van de site nog steeds in situ aanwezig. De vondsten in Veldwezelt-Hezerwater behoren tot de oudste sporen van menselijke bewoning in Vlaanderen. Zowel de geologische opbouw als de aanwezigheid van goed bewaarde Neanderthaler-kampementen zijn ook in Noord-West Europese context zeer uniek. De site werd in 2007 beschermd als archeologisch monument. Daarmee vormt de site het eerste beschermde archeologisch monument in de provincie Limburg.

Veldwezelt-Hezerwater is een archeologische opgraving in de Belgische deelgemeente Veldwezelt, gelegen in de gemeente Lanaken. Sinds 2002 zijn er grootschalige leemafgravingen in dit gebied. Veldwezelt-Hezerwater is gelegen tussen Veldwezelt en Maastricht (ter hoogte van de Maastrichtse wijken Hazendans en Daalhof), aan de oostzijde van het Albertkanaal.

De meest recente archeologische opgraving van neanderthalerjachtkampen in de Benelux vond plaats vanaf 1998 tot en met 2003 te Veldwezelt-Hezerwater. Bij het beekje Hezerwater in Veldwezelt organiseerde het Laboratorium voor Prehistorie (Dir. Prof. Dr. Pierre M. Vermeersch) van de Katholieke Universiteit Leuven onder leiding van Drs. Archeoloog Patrick M.M.A. Bringmans de voorbije zomers (1998-2003) zes archeologische opgravingscampagnes in de leemgroeve "Vandersanden". De opgravingen werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Provinciaal Gallo-Romeins Museum te Tongeren en het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP) van de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenten Lanaken en Riemst en de Stad Maastricht.

De opgravingen die te Veldwezelt-Hezerwater georganiseerd werden, leverden de voorbije jaren archeologische resten op van vermoedelijk tenminste vier verschillende Neanderthalerjachtkampen die in de vallei van het Hezerwater, een bijrivier van de Maas, gelegen waren. Een vijfde Neanderthalsite moet geïnterpreteerd worden als een openlucht vuursteenextractie-site. Hieruit werd duidelijk dat de neanderthaler in de Lage Landen enkel maar aanwezig was in de meest "warme" fasen van de ijstijd, maar toch was hij ook in de koele fasen van de tussenijstijd aanwezig. De Neanderthaler ging vrijwel dagelijks op jacht naar de grote zoogdieren, die in kuddes door het landschap trokken. Die dieren waren enkel maar in de fasen met een steppe-klimaat aanwezig, dus wanneer het relatief koel was, maar niet echt koud. De precieze invloed die de omgevingsfactoren zoals het paleomilieu en de beschikbaarheid van vuursteen (silex) op de lithische assemblages uitoefenden, zal nog verder geëvalueerd moeten worden. De niet-culturele factoren hebben een zeer grote, zo niet bepalende rol gespeeld. We denken te kunnen stellen, dat de neanderthaler niet enkel door migratie, maar ook op een instrumentele (technologische) manier wist te reageren op het oscillerende klimaat.

De afgravingen leggen een grote druk op de recreatiefunctie van dit grensgebied, dat veel door de bewoners van de aanliggende Maastrichtse wijken wordt gebruikt. Voor de Belgische bevolking daarentegen heeft het minder invloed, omdat er niemand woont, het is een soort niemandsland. In 2007 is juist ten noorden van het gebied de grensoverschrijdende golfbaan van de Golfclub Maastricht gerealiseerd.