De commanderij van Gruitrode

De commanderij van Gruitrode met op de voorgrond een van de twee resterende hoektorens.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

De commanderij van Gruitrode met op de voorgrond een van de twee resterende hoektorens.

De Commanderij van Gruitrode was tot 1801 één van de twaalf onderhorige commanderijen van de balije Alden Biesen van de Duitse Orde. Ze was onderhorig aan de landcommandeur van Alden Biesen. De vroegere commanderij ligt in de Belgische deelgemeente Gruitrode in de provincie Limburg.

Al in de tijd van het graafschap Loon stond hier een kasteel, wat waarschijnlijk het Roeterhof is geweest. In 1346 werd Gruitrode met huys, hof en dorp door Diederik van Heinsberg, die graaf was van Loon, in leen overgedragen aan Walram van Gulik, die bisschop was van het Aartsbisdom Keulen.

In 1416 werd er melding gemaakt van de aankoop van het domein door de landcommandeur van Alden Biezen, Ivan van Cortenbach. Deze liet in 1424 de kerk van Gruitrode bouwen. In 1432 kwam de leenplicht te vervallen. De gebouwen werden in 1485 vernield als gevolg van een conflict tussen de families Marck en Arenberg. De huidige gebouwen in Maaslandse renaissancestijl zijn gebouwd tussen 1485 en 1568. In dat jaar begon de Tachtigjarige Oorlog en trachtte Willem van Oranje, via een oversteek van de Maas bij Stokkem, Maastricht te veroveren. Dit mislukte echter waarop de prinselijke troepen zich via de Geuzenbaan terugtrokken, de confrontatie met de Ridders van de Duitse Orde vermijdend.

Tot de Napoleontische tijd bleef het goed in het bezit van de Ridders van de Duitse Orde, die het bezit steeds uitbreidden en rijkdom verwierven. In 1801 hief Napoleon de religieuze bezittingen op en werden ze geleidelijk aan verkocht aan particulieren.

De commanderij bestaat uit een kasteel en een boerderij, die door een gracht gescheiden zijn. De gebouwen, en met name de boerderij, zijn herhaaldelijk verbouwd en worden momenteel volledig gereconstrueerd.