De wandelgebieden van Meeuwen-Gruitrode

Meeuwen-Gruitrode is meerdere mooie natuur- en wandelgebieden rijk.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

Meeuwen-Gruitrode is meerdere mooie natuur- en wandelgebieden rijk. Je ziet hier van links naar rechts en van boven naar onder: natuurgebied Donderslag te Wijshagen, vallei van de Baatsbeek te Neerglabbeek en Gruitrode, de Abeekvallei te Meeuwen en Ellikom en tenslotte Solterheide te Neerglabbeek.

Donderslag

Het gebied 'Donderslag' is een prachtig wandelgebied met een zeer rijke geschiedenis, die teruggaat tot 1117. De naam 'Donderslag' wordt vaak verward met de veldslag van de 'Rampsalighe Sint-Niklaesdagh' van 1648. In de archieven komt de naam 'Donderslag' reeds voor in 1209, dus lang voor 1648. Van het vroegere landgoed met boerderij blijft niets meer over. Enkel de eeuwenoude eiken en beuken getuigen nog van een rijk verleden. Belangrijke delen van dit bos worden als Domeinbos beheerd door de afdeling Bos en Groen van het Vlaams gewest. Het gebied bevindt zich op het grondgebied van deelgemeente Wijshagen.

Abeekvallei

De Abeek ontspringt in het zuiden van de gemeente, op het militair domein. Het brongebied is een heidevlakte met vennen en venen. Vanaf de Gestelstraat heeft de Abeek zijn eigenlijke loop gevonden en stroomt ze als een zuivere beek door een moerassig gebied. De vele landschappen en afwisseling ervan zorgen voor een zeer rijk gebied. Er staan nog 4 watermolens op de Abeek: twee in Meeuwen en twee in Ellikom. Zoals vrijwel overal worden ze niet meer als dusdanig gebruikt.

Vallei van de Baatsbeek

De Itterbeek ontspringt op de oostkant van het Kempisch plateau in Gruitrode (Ophovenstraat) en baant zich een weg naar de Maas in Maasbracht (Nederland). De eerste zijbeek van de Itterbeek is de Baatsbeek. De Baatsbeek ontspringt in het centrum van Neerglabbeek en was samen met de Itterbeek aanleiding tot naamgeving van dit eenwenoude dorp, Gladde Beek. De ecologische waarde van de Itterbeekvallei is groot door de aanwezigheid van zeldzame planten, vogels en insecten. De vallei nodigt uit tot een wandeling vol verrassingen en is bijzonder geschikt voor een ochtendwandeling in de lente.

Solterheide

Solterheide is een gebied met een oppervlakte van 835 ha. Het is een gebied van naaldbossen, afgewisseld met hooilanden, akkers, houtwallen en kastanjedreven. Solterheide maakt deel uit van een uitgestrekt en bijzonder waardevol landschap: 'De Hoge Kempen'. Het betreft een kleinschalige afwisseling van eiken en dennenbossen met landbouwpercelen. De bosoppervlakte overweegt op het landbouwgedeelte. Het gebied grenst tevens aan de vallei van de Itter- en Eetsevelderbeek.