De kastelen van Nieuwerkerken

De kastelen van Nieuwerkerken.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

Op de foto, van boven naar onder, van links naar rechts: het kasteel van Nieuwerkerken, het waterkasteel van Binderveld, het kasteel van Wijer, de kasteelhoeve van Wijer (bevindt zich op grondgebied Kozen).

Het kasteel van Nieuwerkerken werd gebouwd in Maaslandse Renaissancestijl. Het is een gesloten en omgrachte hoeve uit de 17e en 18e eeuw. Het was oorspronkelijk een waterhoeve en sporen van de grachten zijn nog zichtbaar aan de voorzijde. Het bevindt zich op een zachte zuidelijke helling van de Raasbeek. De kapel dateert uit de 18e eeuw waarvan de brikken ter plaatse zijn gebakken. Dit kasteel kwam ook in het kerkelijk nieuws: toen tijdens de Franse Revolutie de Zusters van het klooster "Nonnen Mielen" verjaagd werden kwamen ze hier op het kasteel wonen. Binnenshuis is nog merkbaar waar destijds de kapel was. Hoeveel zusters er waren is niet geweten, maar de laatst overlevende abdis werd hier begraven. Hun kerkelijke bezittingen, kelk, gewaden en het kostbaar relikwieschrijn van Christina de Wonderbare, werden overgedragen aan de Paters Redemptoristen van Steemart - St.-Truiden. Het gebouw en landschap is geklasseerd.

Van het waterkasteel en de heerlijkheid Binderveld werd reeds melding gemaakt in de 12e eeuw. In het charter van 1135, wordt een zekere "Olderick van Bilrevelt" als getuigen vermeld. Binderveld was een Loonse gemeente. Het kasteel en de tuin vormde echter een Brabants leen, hetgeen inhield dat de Heren van Binderveld tegelijkertijd en vazal of leenman waren van de Graaf van Loon en van de Hertog van Brabant. Gesticht door een plaatselijk riddergeslacht vormde het de kern van de eerste nederzetting Binderveld. De burcht bood tijdens opeenvolgende oorlogen bescherming aan de bevolking. Het herenhuis en de poorttoren zijn de resten van het complex. De wachttoren (1661) en de spits of duiventil (1681) zijn de enige overblijfselen van de vesting.

Het kasteel van Wijer was de verblijfplaats van de Heren van Wijer en Kozen. De laatgotische burchttoren of "donjon" werd tijdens het eerste deel van de 16e eeuw gebouwd door Teynard de Kerckhem en in 1657 verbouwd door Arnold van Kerckhem, burgemeester van Luik. De burchttoren bevindt zich in de huidige deelgemeente Wijer.

Uit die periode stammen tevens de kasteelhoeve, de inrijpoort en de woning. Deze gebouwen bevinden zich op het grondgebied van de huidige deelgemeente Kozen. Tijdens de 17e eeuw werd het geheel wegens schulden verkocht aan de Landcommanderij van Alden Biesen. In 1880 bracht de toenmalige eigenaar tal van neogotische verbouwingen aan. De huidige toestand dateert van 1910.