Het enige café zonder bier

Op kermisdag werd er zelfs 'jeneversoep' geslurpt

... ze sterven van dorst.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

... ze sterven van dorst.

Riemst, een dorp in het Mergelland tussen Tongeren en Maastricht, was van de negentiende tot het begin van de twintigste eeuw sterk verpauperd. En zoals het dan veelal in het doodarme Vlaanderen ging, zochten de kleine luiden troost bij de jeneverfles. De inwoners van het deeldorp Herderen werden om hun drinkvermogen gewoon 'koeien' gedoopt. Maar dat andere deeldorp, Membruggen, spande wat dat betreft, de (doornen)kroon. In de negentiende eeuw telde men daar niet minder dan 27 cafés op een totaal van 80 huizen. Op kermisdag werd er zelfs 'jeneversoep' geslurpt.

In 1905 was voor pastoor Lenaerts het hek echt van de dam en hij stichtte een matigheidsbond, nota bene in het huis van ene Tébes Martens, een drankverslaafde. Hij liet aan de woning teksten aanbrengen als 'Drinkende mensen denken niet' en 'Denkende mensen drinken niet'. Bovendien werd in het pand een herberg ingericht van de Onthoudersbond. Uiteraard kon men daar geen druppel bier of jenever kopen. Een echt café zonder bier dus.

© Het Toppunt van België, Reisgids naar 500 uitzonderlijke plekken in eigen land, Julien van Remoortere.