De burcht van Kolmont - Verwijlen in romantisch gemijmer

 

Oude foto van de burcht Kolmont te Overrepen, deelgemeente van Tongeren.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

Oude foto van de burcht Kolmont te Overrepen, deelgemeente van Tongeren.

Op zoek naar de vindplaats van de stenen in de Tongerse stadsmuur? Kies richting Kolmont en maak een mooie wandeling naar de burchtruïne. Op een door God vergeten plek staat het eens zo machtige kasteel uit de 11e eeuw. Nu blijkt het amper nog het restant van een steengroeve te zijn. Hoewel, zelfs 'amper' is in dit geval nog altijd betoverend. De burcht was een van de belangrijkste schakels in de krans van versterkingen aangesnoerd door de graven van Loon. De vroegste fundamenten zitten verankerd in een zee van ijzerhoudende steen, neergezet op een kunstmatig opgeworpen heuvel, omgeven door de uitlopers van een heuvelring aan de ene zijde en de diepe uitgravingen met moerassige terreinen aan de Herkebeek aan de andere zijde. De graven bewoonden de burcht tot omstreeks 1364. In die periode slaagde niemand erin ze in te nemen. Integendeel, de graven bouwden hun fort almaar uit. Ze bouwden er een ringmuur in visgraatverband omheen, groeven een 4 m diepe gracht en wierpen wallen op. In het midden legden ze een neerhof aan en centraal bouwden ze een tweede toren van 7 m hoog uit vuursteen. De opeenvolgende schermutselingen, vechtpartijen en oorlogen met de prins-bisschoppen van Luik maakten de graven vleugellam. Ze vielen Tongeren herhaaldelijk aan. Koelden hun woede op de basiliek van de stad en op de inwoners. Putten zich uit in veldslagen en eindeloze twisten en werden op het einde van een lange reeks nederlagen opgenomen in het prinsbisdom Luik. Om hun burcht gaven de prelaten geen zier. De Tongenaren grepen de kans om vanaf 1499 de burcht te ontmantelen, de stenen weg te halen en ze te integreren in hun eigen stadsmuren. Van de burcht zelf zijn nog enkele romaanse sporen uit de 11e en 12e eeuw bewaard, alsook enkele versteende getuigenissen van de gotische stijloefeningen. De restanten van de burcht, verzonken in romantisch gemijmer.

DE BURCHT VAN KOLMONT

Lankgracht, Overrepen (Tongeren),
www.toerismelimburg.be

© 1000 plekken in België die je echt moet gezien hebben door Paul De Moor, Santina De Meester, Sara Van Poucke en Joris Verbeure.