De Schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek - Kunstrovers te snel af

 

Houten koffer met relieken van de HH. Joris, Gereon en Hiëronymus. Halfweg 13e eeuw. (Tongeren, schatkamer O.L.V.-Geboorte-basiliek)
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

Houten koffer met relieken van de HH. Joris, Gereon en Hiëronymus. Halfweg 13e eeuw. (Tongeren, schatkamer O.L.V.-Geboorte-basiliek)

De basiliek van Tongeren barst van de kunstwerken. Ze zitten in de grond, ze bekleden de wanden en versieren de nissen en zuilen, ze zitten veilig opgeborgen in de schatkamer. Archeologische opgravingen brengen sinds jaar en dag verbijsterende vondsten aan de oppervlakte vaak gaat het om belangrijke Romeinse en Merovingische voorwerpen. Een gouden munt blijkt achteraf een waardevolle vervalsing van een solides van keizer Valentinianus III te zijn. Kunstwerkjes versierd met edelstenen en email blijken gespen uit de Merovingische 6e en 7e eeuw. De schatkamer of het Basilicamuseum heeft altijd zorg gedragen voor haar kunstschatten en was kunstrovers meestal te snel af. Wat de kerkoversten in veiligheid brachten, is indrukwekkend en wat via de Franse Revolutie of plunderingen op de markt kwam, keerde vaak via schenkingen terug. Prachtig is een ivoren diptiek van Sint-Paulus, afkomstig van een atelier in het noordoosten van Gallië, geïnspireerd op het voorbeeld van Ravenna. Er is een reliekomhulsel van 1000 jaar oud dat mogelijk de barre vlucht naar Bethlehem voorstelt. De 10e-eeuwse reliekhouder van Sint-Bavo, de heilige uit Gent, is van hout maar heeft de vorm van een beurs en is belegd met zilverwerk. Het Latijnse opschrift zegt dat het 'van hout uit het graf van de heer uit het reliek van de heilige Maria en Sint-Bavo' is. Het reliekschrijn van de heilige Lodewijk, de Franse koning die zo vroom was als een basiliek, bevat verwonderlijk genoeg niet zijn relikwieën, maar die van Sint-Joris, Sint-Gereon en de heilige Hiëronymus (foto). Een van de best bewaarde schatten is het orgel dat dat in de ateliers van Jean-Baptiste Le Picard is vervaardigd, een van de befaamdste orgelbouwers ter wereld. Het orgel bekleedt een prominente plaats in de muziektraditie van Tongeren. Sinds er een schat aan partituren werd gevonden in het archief - sommige composities zijn 1000 jaar oud - blaast het die traditie extra leven is.

DE SCHATKAMER VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWEBASILIEK

Stadhuisplein, Tongeren,
www.basiliektongeren.be

© 1000 plekken in België die je echt moet gezien hebben door Paul De Moor, Santina De Meester, Sara Van Poucke en Joris Verbeure.