Natuurreservaat Altenbroek - Een koor van vroedmeesterpadden

 

Beeld uit Natuurreservaat Altenbroek te 's Gravenvoeren.
ons land - focus


Welkom in Limburg!

Inleiding en bronvermelding
Algemene Geschiedenis
's Lands Glorie
Bezienswaardigheden
Home
           
banner
Vlag Limburg

Beeld uit Natuurreservaat Altenbroek te 's Gravenvoeren.

Volgens de stelregel spoeden de Belgische rivieren zich naar Nederland; de Noor in 's Gravenvoeren is echter de spreekwoordelijke uitzondering. Het riviertje drentelt van uit het Nederlandse mergelland naar de Voer in België waar het opgaat in de schitterende landschappen van de Voerstreek en het natuurdomein Altenbroek. Men hoeft de rivier maar te volgen om in tegengestelde richting de geschiedenis in te lopen en te belanden in een landschap dat 100 miljoen jaar geleden bedekt was met een ondiepe, tropische zee. Op de bodem dreven foraminiferen, minuscule diertjes met een uitwendig, kalkachtig skelet die gedurende oneindig veel jaren de kalklagen op deze regio neerzetten. Toen in de laatste ijstijden de Alpen zich verhieven, scheurde ook hier het land en vormde zich een uitgesproken reliëf van terrassen, dalen, rafelige randen, droogdalen en asymmetrische hellingen die zich steil op het zuidwesten oriënteerden. In het landschap dagzomen de Gulpse kalkrotsen. Graslanden, hoogstamboomgaarden, poelen, bronnen, grubben of grachten, houtkanten en bossen schakelen zich aaneen tot een oogstrelend stilleven. Het natuurreservaat Altenbroek is een bijzonderheid in het landschap: omdat het hoog boven de zeespiegel is gelegen, omdat de kalklagen de warmte langer vasthouden en omdat het op de overgangszone van een Atlantisch naar een Midden-Europees avontuur gelegen is. Mispel en trosvlier zijn er vaste klant. Op de zonnige plekken komen wilde marjolein, kruidvlier, beemdkroon, borstelkrans en vliegenorchis veelvuldig voor. Op de open plekken groeit struikheide, korenzegge en pilzegge. Wijngaardslakken, vroedmeesterpadden (in koor lijken ze wel een klokkenspel op te roepen), vuursalamanders (de huid zit vol gifklieren, maar het is een van de mooiste amfibieën van het land), verschillende soorten vlinders en hazelmuizen (een bedreigde telg van de familie van de slaapmuizen) zorgen voor verrassende schoonheid. Door begrazing en goed beheer nemen de voorjaarsganzerik, de kleine pimpernel, de bevernel, de agrimonie (een uitstekend versterkend kruid) en de wintergroene voorjaarszegge weer hun natuurlijke niche in.

NATUURRESERVAAT ALTENBROEK

Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13, 's Gravenvoeren (Voeren)
www.voerstreek.be

© 1000 plekken in België die je echt moet gezien hebben door Paul De Moor, Santina De Meester, Sara Van Poucke en Joris Verbeure.