Zelem - Het Gorenbroek

ons dorp - focus


Welkom in Zelem!

           
banner
Zelem - Geografisch
Zelem - Historisch
Zelem - Bezienswaardigheden
Home
Zelem Gorenbroek

Aan de voet van de Steenberg situeert zich het Gorenbroek dat uitloopt op de A2-autosnelweg. Het Gorenbroek bestaat uit een zeer nat en venig maar sterk verruigd hooilanden-complex. Door verruiging zijn in het Gorenbroek de belangrijke botanische waarden uit het verleden nagenoeg volledig verloren gegaan. Bij de recente kartering door het Instituut voor Natuurbehoud werd onder andere wateraardbei terug gevonden. Het Gorenbroek staat gecatalogeerd als biologisch zeer waardevol, het heeft echter nood aan bescherming en aangepast beheer. De omgeving van het St. Jansbergklooster is vooral historisch en landschappelijk van uitzonderlijk belang met enkele hoogstamboomgaarden, hagen en houtkanten. Het gebied is landschappelijk bijzonder waardevol, daarnaast zijn heel wat natuur-waarden te vinden in de bossen en de wegberm van de Kolenbergstraat. In de bossen van St. Jansberg en Schombos vinden we een interessant loofhoutbestand met tal van eeuwenoude loofbomen.

wapenschild zelem