Zelem - De Leunen

ons dorp - focus


Welkom in Zelem!

           
banner
Zelem - Geografisch
Zelem - Historisch
Zelem - Bezienswaardigheden
Home
Zelem De Leunen

De Leunen is wat rest van het ooit veel grotere en botanisch erg gerenommeerde Zelemse moeras. Het is nu een waardevolle valleikern met mooie struwelen, moerassen, broekbossen, plassen en kleurrijke hooilanden. Het moeras van de Leunen ook bekend als het "Marais de Zeelhem", was 100 jaar geleden het geliefkoosd excursieterrein voor botanici en herbergt ook vandaag de dag nog kenmerkende flora, zoals slangenwortel,waterscheerling, gagel en heel wat zeggensoorten.

Ter illustratie: Bulletins de la Société de botanique de Belgique, Tome 34.
Utricularia intermedia Hayne. - Cette espèce n'avait pas encore été trouvée dans la campine limbourgeoise en dehors des marais de Zeelhem.

(Vetaald: Verslagen van de Belgische botanische vereniging, Tome 34.
Utricularia intermedia Hayne. - Deze plant werd nergens gevonden in de Limburgse Kempen behalve in het moeras van Zelem).

Tekst Bulletins de la Société de botanique de Belgiqe

Officiële link naar boek waaruit bovenstaande bladzijde gehaald werd

Meer informatie over de plant

Het moerasbos zelf werd vroeger als hakhoutbos gebruikt, de omliggende vochtige hooilanden werden nabeweid. In het gebied zijn nog restanten van oude turfkuilen te vinden. Het gebied heeft een zeer waardevolle natuurwaarde vooral omwille van de aanwezigheid van interessante planten en dieren. Vooral de Astridvijver heeft zich de voorbije jaren ontwikkeld als foerageer- en broedgebied van een aantal watervogels.

wapenschild zelem