Zelem - Lobosch (Lobos, Loobosch)

ons dorp - focus


Welkom in Zelem!

           
banner
Zelem - Geografisch
Zelem - Historisch
Zelem - Bezienswaardigheden
Home
Zelem Lobosch

Ten oosten van de Lobosch hoeve situeren zich belangrijke open graslanden in het valleigedeelte onder de steile zuidhelling van Heesbos. Vooral het gedeelte ten zuiden van de beek is van uitzonderlijk belang wegens zijn hoge ecologische waarde. De graslanden ten noorden van de beek zijn relatief zwaar bemest en worden intensiever gebruikt dan het nattere gedeelte ten zuiden van de beek. De komgronden ten zuiden van de beek behoren tot de meest waardevolle graslanden van de gemeente.

Oorsprong van de naam

Een loo of lo is een historische benaming in het Nederlandse taalgebied voor een bos. Het gaat dan wel om een specifiek soort bos, namelijk een open loofbosstructuur waarin de mens zijn bestaan vond. Het woord lo of loo is afkomstig van het Germaanse lauhaz, wat open plek in een bos of bosje op hoge zandgrond betekent. Er konden akkertjes in liggen, en ook de nederzetting was niet ver weg. Tevens was het een veeweide. Het onderscheidt zich van andere historische termen voor bos, zoals holt, woud en bussch. Een loo was van al deze termen het bos dat het meest verweven was met het leven van de (pre)historische mens. Het toponiem -lo(o) komt veelvuldig voor in plaatsnamen in Nederland en BelgiŽ, ook in de vorm -loon (dativus meervoudsvorm van lo), en de suffixen -le of -el.

wapenschild zelem